You are here: Home / Reviews / Journals / Francia-Recensio / 2017-4 / Mittelalter – Moyen Âge (500–1500) / Et l’homme dans tout cela?
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Gabriele Annas / Jessika Nowak / Heribert Müller (eds.): Et l’homme dans tout cela? Von Menschen, Mächten und Motiven. Festschrift für Heribert Müller zum 70. Geburtstag (reviewed by Maximilian Nix)