You are here: Home / Reviews / Journals / Hadtörténelmi Közlemények / 128 (2015) / 1 / Volt egyszer egy egyetem 1996-2007
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Miklós M. Szabó: Volt egyszer egy egyetem 1996-2007. Rektor a tűzvonalban (reviewed by Ferenc Kaiser)