Social Media Buttons fb twitter twitter twitter
You are here: Home / Reviews / Journals / Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung / 2016 / 2 / Franz Oppenheimer
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Dekel Peretz / Elke-Vera Kotowski: Franz Oppenheimer. Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft (reviewed by Detmar Doering)